Inside The Tour – 56 – Refleksioner omkring WSOP 2006

Inside The Tour – 56 – Refleksioner omkring WSOP 2006 0001

Lad mig gøre det udtrykkeligt klart fra start, at skønt jeg skriver om de fejl og mangler, som har været ved Harrah's ledelse i de næste par artikler (jeg har bogstavelig talt over 60 sider med klager at læse mig igennem fra WSOP 2005 til 2006, og de kommer alle sammen fra professionelle pokerspillere, som har været involveret i enhver tænkelig begivenhed, og enhver situation, der kan og vil opstå), håber jeg at fejlene bliver rettet som resultatet af disse journaler.

Det er min overbevisning, hvilket bliver delt med andre professionelle, at det er i Harrah's bedste interesse at fikse disse problemer, hvoraf mange måske kan skyldes voksende bekymringer og personalebeslutninger. Det er klart, at The World Series of Poker er blevet en gigantisk begivenhed, med tusindvis af problemer, og det er ikke let at fikse dem alle sammen. Indtil videre er der blevet foretaget nogle små forbedringer hist og her, og Phil Hellmuth, Marcel Luske, Harry Demetriou, Daniel Negreanu og andre har alle informeret mig om møder, fremtidige eller tidligere, med Jeffrey Pollack, der er blevet udnævnt til kommissær for WSOP af Harrah's. Jeffrey Pollack har med sikkerhed den fornødne baggrund, som skal til at få det hele til at virke. Vi må give ham et ekstra år for at se, om han kan samle alle brikkerne i puslespillet, da vigtige forandringer ikke sker fra den ene dag til den anden. Hr. Pollack vil fremover mødes med komiteer og udvalg, samt andre, der repræsentere spillerne, og jeg håber inderligt på det bedste. Jesse Jones, som er grundlæggeren af WPA, er blevet nævnt som den person, de fleste spillere gerne så komme til orde.

Harry Demetriou skrev i en af sine breve til Rio ledelsen i juli 2005 følgende:

"Hvad jeg hjertens gerne ville høre Jer selv sige er, at I agter at have en konsultationsgruppe, hvor spillere, personale, medierne, eventmagerne, online siderne og enhver anden interessent kunne mødes og enes om en samlet vej fremad, i håbet om at poker og Jeres turneringer kan gøre fremskridt, og hvor vi alle kan enes om fælles mål. Ved at gøre dette kan alle og enhver i det mindste tage et skridt i den rigtige retning, og hjælpe jer med at udvikle bedre regler og betingelser for alle involverede."
"Endnu engang vil jeg gerne understrege, at spillerne […] ikke er Jeres fjende, og kontinuerligt at fravælge vores forslag kun kan være skadeligt for både Harrah's og WSOP i det lange løb."

Jeg håber at de ovennævnte opfordringer er den positive respons, vi havde håbet på som svar på klagen fra Harry Demetriou. Daniel Negreanu foreslog endvidere et skema, som han ville fremlægge til Hr. Pollack under dette års begivenhed, og hvad end det er blevet brugt eller ej, er den vigtige pointe at Harrah's forhåbentligt i det mindste overvejer, hvad spillerne har at sige.

Så hvis vi alle stadigvæk husker på, at jeg ser dette glas som halvt fuldt, kan vi sammen begive os videre!

Den absolut værst tænkelige historie jeg har hørt komme fra WSOP 2006, er noget jeg ikke selv oplevede i egen person. På førstedagen af en WSOP 2006 turnering, hvor 250 chipsene blev fjernet, havde en [berømt] spiller ved bordet samlet sig to bunker af disse chips, og bliver i stedet for givet en $5.000 chip. På dag to i turneringen bliver han fjernet fra bordet pga. snyd, da ingen $5.000 chips var blevet indsat i spillet endnu, og han modtog endda en advarsel for at protestere! Hvorfor blev dette ikke bekræftet først, og hvis spilleren vitterligt havde gjort sig skyldig i at snyde, kunne han blive smidt ud af turneringen [permanent]? På et givent tidspunkt blev opsynsmanden, der gav ham den omdiskuterede chip dagen før, tilkaldt og han kunne bekræfte, at han ret faktisk fortalte sandheden!

Fejltagelser sker unægteligt i enhver større begivenhed, men hvordan kan man tillade sig dette at ske? Spilleren taber hænder, og hans renomme kan tage skade pga. en række hændelser, der gør situationer som denne mulig. Hvis ikke dette er slemt nok skulle du prøve at spille poker, når du er sur og ophidset over et eller andet, og det tillige ikke engang var din egen fejl! Richard Brodie, som skriver sine Quiet Lion artikler, vil ikke lade sagen om de ekstra chips ved finalebordet ved WSOP 2006 gå stille af sig. Nedennævnte kommentarer er en af hans skarpt pointerede rapporter, med mine citationstegn. Udeladelser af hans tekst er indikeret med […]. Redaktørens note: [kommentarer i parenteserne af denne type er kommentarer eller tilføjelser skrevet af Dennis].

"[…] Det skal ikke overraske mig om graden, med hvilken mange indenfor pokersamfundet ser de ekstra 2.2 millioner chips, der blev fundet ved WSOP Mesterskabsbegivenheden, som "alt ved det sædvanlige". Snyderi har været der længe før poker […]. Der er muligheden for, at de ekstra chips blev tilført pga. manglende kompetence, frem for regulært snyderi, foruden der stadig er en spinkel chance for, at rapporterne om det endelig chipantal simpelthen bare er forkerte. Jeg var der ikke."

[De følgende] spørgsmål […] burde blive stillet til Nevada Gaming Control Board:

  • Harrah's [brugte] de samme chips i slutspillet, som de brugte i tidligere turneringer […]. Blev antallet af chips talt og gjort op ved afslutningen af hver enkelt turnering? Hvis ikke, hvorfor så ikke det? Hvis ja, hvor mange chips manglede der så efter hver enkelt turnering?
  • Hvis de opdagede nogle manglende chips, var der i givet fald gjort brug af videoovervågningen for at fange den [formodede] snydepels?
  • Blev det officielle chipantal opgjort på et givent tidspunkt under slutspillet? Hvis ikke, hvorfor så ikke det? Hvis ja, hvad var da resultatet? Hvad var udslaget mellem hver officiel optælling [hvis nogen]?
  • Var de samme sikkerhedsforanstaltninger taget for at beskyttet og bogføre bevægelserne af husets beholdning af turneringschips, der tages af samme værdi af kasinoets chips? Hvis ikke, hvorfor så ikke det?
  • Hvor mange døde stakke blev blindet ud via fejl under førstedagen? Hvad er listen over navnene på de personer, som var tilladt at spille på en forskellig dag fra den dag, hvor deres stakke blev blindet væk? Hvorfor var så mange menneskelige fejl mulige?
  • Var der stakke, som blev blindet væk for de spillere, som fik udstedt refunderinger? Hvis ja, hvorfor så det?

Den nuværende forklaring fra Harrah's talsmand, der går på, at de ekstra chips er et resultat af afrundinger under chipræset, har vist sig at være umulig både af mig selv og af Jerrod Ankenman, der er medforfatter (sammen med Bill Chen, vinderen af to armbånd) til den kommende bog The Mathematics of Poker.

[Jeg, Dennis Waterman] ønsker at gøre det klart jeg ikke er paranoid, eller fordømmende med henblik på den pågældende sag om de ekstra chips ved finalebordet. Det er dog netop her, at jeg deler mening med Richard, idet det burde være af største interesse for alle involverede hos Harrah's, at man tager de nødvendige forholdsregler for at sikre integriteten af deres mest festlige begivenhed. Det er ikke en sag, der blot skal fejes ind under gulvtæppet, og forhåbentligt kommer de snarest med en mere naturlig forklaring på problemet.

Den næste artikel vil fokusere på nogle af de problemer, som europæerne har oplevet indenfor de sidste to år, i deres forsøg på at deltage i The World Series of Poker. Det følgende er et uddrag dateret den 12. juli 2005, som er sendt til Robert Daily og Howard Greenbaum fra Harry Demetriou.

"Først og fremmest pga. rygterne, der florerer omkring dette års begivenheder og over tilmeldingen, besluttede jeg mig for allerede at registrere mig tidligt via jeres hjemmeside. Uheldigvis var dette ikke muligt for mig, da jeres side nægtede at acceptere forudbetaling fra enhver person, der havde en oversøisk eller ikke-amerikansk adresse. Som en konsekvens af dette måtte jeg tage den lange vej til Jeres betalingscenter hos The Rio, og forudbetale for mit tidlige sæde til slutspillet en gang i april og det tidlige maj. Da jeg allerede var i Las Vegas på dette tidspunkt, betalte jeg også for en række venners entre til turneringen, så de var sikre på deres pladser var reserverede til udvalgte turneringer. Jeres pokerkontorer videresendte herefter en bekræftelse på disse sæders reservation til de respektive spillere via e-mail, inklusiv mig selv, og informerede os om, at selve registreringsprocessen kunne blive fuldført i egen person, umiddelbart før de aktuelle turneringer startede. Dette er The WOLRD Series of Poker, og ikke blot The US Series of Poker, og på baggrund af dette burde I tænke på resten er verden, der bidrager med et betydeligt deltagerantal til disse begivenheder, og de burde som det mindste være i stand til at registrere sig selv online, på samme vis som amerikanerne kan gøre det.
Jeres hjemmeside var endvidere dårligt opdateret, og indeholdt adskillige ukorrekte informationer…".

Måske var deltagerantallet bevidst søgt kontrolleret? Under alle omstændigheder var det meget sværere for amerikanerne at deltage i WSOP via internettet dette år (2006)!

Indtil næste gang… spil godt og vær heldig!

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories