Ladbrokes vs. Skatteministeriet

Ladbrokes vs. Skatteministeriet 0001

På onsdag den 15. november falder der dom i den måske vigtigste retssag i Danmark nogensinde – i hvert fald fra en pokerspillers perspektiv: Sagen mod den danske stats spilmonopol gennem Danske Spil (tidligere Tipstjenesten). Sagen blev anlagt i 2004 af det engelske bookmakerfirma Ladbrokes, der gerne vil markedsføre deres online kasino, poker og sportsbetting på det danske marked på lige fod med Danske Spil.

Den nuværende monopolindehaver, Danske Spil, er et aktieselskab hvor 80 procent ejes af staten, mens DIF og DGI hver ejer ti procent. Danske Spil omsætter årligt for mere end 10 mia. kroner, og alene i 2005 tjente staten 1,1 mia. kroner i afgifter på danskernes spillelyst. Foreningslivet nyder også godt af Danske Spils succes, da de i samme år modtog 1,6 mia. kroner fra tipsmidlerne.

Det er ikke usædvanligt for et EU-land at have en national lovgivning på området for spil og gambling. EU-domstolen har tidligere formuleret, at sådanne restriktioner kan accepteres såfremt formålet er at beskytte borgerne. Det må altså ikke være et spørgsmål om økonomiske interesser, men derimod om f.eks. forebyggelse af bedrageri og ludomani. Restriktionerne må samtidig ikke være diskriminerende.

Spilafgiftsloven i Danmark fastslår, at Danske Spil har monopol på udbuddet af spil, og at det er forbudt for alle andre at udbyde, formidle eller reklamere for spil, lotterier eller væddemål. En overtrædelse heraf kan medføre fængselsstraf. Ladbrokes Worldwide Betting har udfordret hele denne lovgivning ved Østre Landsret, med det udgangspunkt, at de nationale økonomiske interesser netop har afgørende betydning for restriktionerne.

Ladbrokes hovedargumenter lyder:

  • At den danske monopollovgivning er ulovlig fordi den strider mod EU-lovgivningen.
  • At Danske Spils intense markedsføring og voksende omsætning ikke er i tråd med, at den restriktive lovgivning kan begrundes med et ønske om at holde befolkningens forbrug på spil nede og begrænse ludomani.
  • At monopolet kun bevares for at sikre staten milliardindtægter.

Herudover stilles der spørgsmål ved, om der sker misbrug af en dominerende stilling. Ladbrokes kræver derfor ydermere erstatning fra Skatteministeriet for det tab, virksomheden har haft på baggrund af den, efter deres mening, traktatstridige lov.

Ifølge Skatteministeriet strider det danske spilmonopol ikke mod EU-domstolenes tidligere afgørelser. Blandt andet fordi monopolet ikke har til formål at sikre staten milliardindtægter, men derimod gøre det muligt at kanalisere penge videre til almennyttige sociale formål som forenings- og kulturlivet. Samtidig mener de, at monopolet i sig selv reducerer omfanget af spil ved at begrænse den vækst i spiludbud der ellers ville opstå.

Skatteministeriet fastholder at lovgivningens primære formål er:

  • At holde forbruget på spil i Danmark på en kontrolleret og moderat plan.
  • Forbrugerbeskyttelse.[ *]Forebygge ludomani og økonomisk kriminalitet.
  • Begrænse privatpersoners og virksomheders indtjening på og udnyttelse af befolkningens spillelyst.

Danske Spil A/S har gennem de seneste år intensiveret markedsføringen, og ligger nu blandt de mest annoncerende virksomheder i Danmark. Samtidig har man udviklet nye spil – såsom bingo - for at sikre en højere indtjening til staten. Alene dette taget i betragtning kan vel opfattes som et brud på den gældende lovgivning - eller hvad?

Når alt kommer til alt er det som så ofte i juridiske sager, et spørgsmål om hvordan lovgivningen skal (og ikke mindst kan) fortolkes. PokerNews vil i den kommende uge følge op på afgørelsen i Østre Landsret, selvom det allerede nu forlyder, at begge parter uanset udfaldet, vil overveje at appellere sagen til Højesteret. Alt tyder altså på, at danske pokerspillere og andre spilentuisiaster må væbne sig med tålmodighed, før det bliver endeligt afgjort, hvordan fremtidens udbud af spil vil se ud i Danmark.

Redaktionel note: Spil på Ladbrokes allerede i dag - det eneste pokerrum, hvor du ikke skal betale skat af dine gevinster i Danmark

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories