Ladbrokes udfordrer monopolet

Ladbrokes udfordrer monopolet 0001

Den britiske bookmaker, Ladbrokes, der havde indbragt den danske stat for retten i sagen om spillemonopolet Danske Spil, har den 28. november anket sagen mod skatteministeriet til Højesteret.

Ladbrokes ønsker prøvet ved Højesteret, om den danske stat ulovligt forhindrer fri konkurrence på spilleområdet. På nuværende tidspunkt har Danske Spil monopol på området, og den danske stat har stor interesse i at bevare status quo, da tipsmidlerne bidrager med et milliardbeløb til mange forskellige velgørende formål. De officielle forklaringer lyder dog på, at man vil opretholde monopolet og det begrænsede udbud for at forhindre ludomani. Den 15. november 2006 kom Østre Landsret frem til den konklusion, at spillemonopolet ikke strider imod EU ret.

Ladbrokes finder denne domsafsigelse meget bemærkelsesværdig og har svært ved at se en sammenhæng mellem målsætningen om at begrænse danskernes spillelyst med monopolets aggressive forretnings- og markedsføringsaktiviter.

Siden dommen I Østre Landsret har Ladbrokes fået stor opbakning fra danske forbrugere, juridiske eksperter og medier. Den opbakning sætter Ladbrokes stor pris på.

Ladbrokes danske chef, Richardt Funch siger: "Vi var utilfredse med

dommen i Østre Landsret. Den manglede juridisk substans og blev derfor

misvisende. Vi mener, at monopolet primært har som mål at tjene penge på danskernes spillelyst, og ikke at sigte mod at begrænse danskernes spillelyst. EU Kommissionen har ligeledes tilkendegivet, at det danske spillemonopol er i strid med EU ret. Det styrker vores overbevisning om, at vi stadig har en god sag"

Funch er overbevist om, at Højesteret kommer frem til en anden konklusion end Østre Landsret og dermed erklærer monopolet for

ulovligt. Det vil resultere i et reguleret spillemarked i Danmark til gavn for forbrugeren.

Ladbrokes tilbyder i dag spil på internettet på www.Ladbrokes.com.

Ladbrokes ønsker dog også at åbne forretninger i Danmark, når monopolet ikke længere eksisterer.

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories