Spilmonopolet kan fortsætte: Ladbrokes tabte

Spilmonopolet kan fortsætte: Ladbrokes tabte 0001

Alles øjne var idag rettet mod Østre Landsret, hvor der faldt dom i sagen mellem Ladbrokes og den danske stat - nærmere betegnet Skatteministeriet - angående det danske spilmonopol. Lidt overraskende blev domsafsigelsen til fordel for Skatteministeriet og mod den britiske spiludbyder, der foruden nederlaget blev pålagt at betale sagens omkostninger på 500.000 kroner.

Domsfældelsen går imod den udvikling som Gambelli-sagen i Italien indledte i 2003, hvor udfaldet faldt negativt ud for det italienske spilmonopol og førte til den liberale lovgivning på området, som er gennemført i Italien idag. Blandt EU-domstolens daværende argumenter for kendelsen var blandt andet følgende udsagn: "Hvis en medlemsstat opmuntrer til deltagelse i lotterier, hasard- eller væddemålsspil med henblik på at drage fordel heraf, kan den pågældende stat ikke påberåbe sig opretholdelsen af den offentlige orden som begrundelse for restriktioner".

Landsretten tilkendegav idag med sin kendelse, at den ikke mener, at Danske Spil gennem deres markedsføring og ekspansion opmuntrer til deltagelse i hasard, og at deres rolle stadig er at beskytte forbrugerne mod ludomani og andre skadelige virkninger af hasard.

Dommen ventes at blive anket til EU-domstolen.

Redaktionel note: Monopol eller ej - spil på Ladbrokes Poker online idag

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories