Neteller indefryser amerikanske penge

Neteller indefryser amerikanske penge 0001

Online-spillere i USA oplever forsinkelser med at få deres penge fra Neteller plc. Virksomheden er beliggende på Isle of Man og lever af at overføre penge online. Forsinkelserne sker efter, at firmaet har fået betydelige summer beslaglagt af den amerikanske anklagemyndighed.

Neteller plc har meddelt, at nogle af dets midler er beslaglagt af den amerikanske anklagemyndighed, og udtaler bl.a.:

"….Koncernen har fået meddelelse om, at den amerikanske anklagemyndighed har fået dommerkendelser til at beslaglægge midler, der hører ind under koncernens transaktioner. Så vidt vi ved, overstiger beløbet af de midler, der er beslaglagt af anklagemyndigheden, eller på anden måde er begrænset af tredjemand, ikke USD 55 millioner. Midlerne var i stor udstrækning ved at blive overført fra koncernen til kunderne i USA eller omvendt.

"Som et resultat af de restriktioner, der er pålagt af tredjemand, dommerkendelser og relaterede juridiske anliggender, er Neteller på nuværende tidspunkt ikke i stand til at overføre betalinger til sine kunder i USA. Koncernen er dog gået i dialog med anklagemyndigheden for at få overført midlerne til de amerikanske kunder på en regulær måde. Som en del af diskussionerne forventes det, at anklagemyndigheden vil konsultere et retsvidenskabeligt revisionsfirma for Netellers regning, som skal at assistere med denne proces og for undersøge koncernens finansielle stilling."

"Kunder i USA, der ønsker at hæve penge ud på deres Neteller e-wallet-konti, vil opleve forsinkelser, mens diskussionerne finder sted, og yderligere opdateringer bliver givet af koncernen, så snart effektive tilbagebetalingsmekanismer er fastlagt."

Ron Martin, Group President og adm. direktør, Neteller plc, siger:

"Udbetaling af midler til vores amerikanske kunder har topprioritet for Neteller."

Meddelelsen fra Neteller kommer, mens koncernens børsnoterede aktiver stadig er suspenderet på London Stock Exchange AIM-marked (Alternative Investment Market) efter anholdelsen sidste måned af to af Netellers grundlæggere, som står anklaget på flere punkter, bl.a. for hvidvaskning af penge og lignende lovovertrædelser.

I denne forbindelse meddelte Neteller plc også:

"….Den 19. januar 2007, efter anmodning fra koncernen, mødtes koncernens juridiske rådgivere med repræsentanter fra USA's anklagemyndighed i Southern District of New York for at klarlægge koncernens position med hensyn til de klagemål, der blev fremsagt den 16. januar 2007 mod to af koncernens grundlæggere, Stephen Lawrence og John Lefebvre. Ingen af dem er ansat hos eller direktører for Neteller længere. På det møde lovede koncernen at samarbejde med anklagemyndigheden, og meddelte, at man er indstillet på at tilvejebringe dokumenter med det samme, og talte om en potentiel mekanisme til at få udbetaling af midler i stand til de amerikanske kunder.

"Diskussionerne mellem koncernens juridiske rådgivere og anklagemyndigheden fortsætter. Efter råd fra dens juridiske rådgivere har koncernen indledt tilvejebringelse af dokumenter og har til hensigt at samarbejde med anklagemyndigheden i denne undersøgelse."

"Så vidt koncernen er orienteret, har anklagemyndigheden ikke rejst tiltale for nogen kriminelle forhold mod koncernen, dens nuværende ledere eller direktører. Ikke desto mindre kan der herske usikkerhed om koncernen bliver tiltalt for kriminelle forhold på et senere tidspunkt. Koncernen har til hensigt at samarbejde med anklagemyndigheden for at finde en forhandlingsløsning på alle beskyldninger, der relaterer sig til koncernens aktiviteter i USA. Alle løsninger på denne sag kan føre til mulige sanktioner mod gruppen, herunder materielle økonomiske sanktioner, bøder og konfiskationer.

Neteller fortsætter:

"….Det understreges, at i overensstemmelse med koncernens standardpolitikker for alle kunder, bliver de amerikanske midler deponeret på adskilte klientkonti. Koncernens egen soliditet er stadig stærk, og koncernen har på nuværende tidspunkt tilstrækkelig arbejdskapital til at dække alle kundernes konti samt til de løbende forretninger."

Fra et investorsynspunkt må nervøsiteten fortsætte, da Neteller kom med følgende kommentar:

"I lyset af den fortsatte usikkerhed vil koncernens aktier stadig være suspenderet fra at blive handlet på AIM for øjeblikket. Yderligere orientering sker, når det anses for relevant."

Dagens tips: Verden er usikker, men du kan være sikker på at få $50 kontant, når du klikker på download Titan Poker

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories