Gowen's søgsmål mod Full Tilt afvist

Gowen's søgsmål mod Full Tilt afvist 0001

En amerikansk dommer har afvist det søgsmål, som Cycalona "Clonie" Gowen har anlagt mod en stor gruppe af internationale virksomheder og professionelle pokerspillere der har forbindelse til Full Tilt Poker. Gowen anlagde sag i november 2008 og anklagede samtidig 13 forskellige medlemmer af Full Tilt. Alle søgsmål mod spillerne blev afvist, på nær en enkelt med forbehold, hvilket betyder af Gowen ikke kan anlægge et nyt søgsmål vedrørende den samme sag.

Gowen har krævet hvad der er svarende til 1 % af Full Tilt Poker's samlede værdi i hendes oprindelige søgsmåL plus tab, som hendes advokater anslår til at være $40 millioner. Gowen påstår at en mundtlig aftale er blevet brudt og der er blevet svindlet. Alle krav blev blankt afvist af dommer Robert J. Johnston i sidste uge.

Johnston afviste også en høring vedrørende sagen, der var fastlagt til 30. april. Gowen står nu tilbage med muligheden for at appellere dommerens kendelse. Kun tre af de oprindelige anklagede i sagen blev frifundet med forbehold, så der er kun Tiltware LLC, Tiltware ejer Ray Bitar og Full Tilt pro Howard Lederer tilbage at anlægge sag imod. Gowen's advokater ansøgte straks om forlængelse sagen, da de ikke mente der var grund til at afvise den. De 12 Full Tilt professionelle der ikke længere kan sagsøges i denne sag er Andy Bloch, Phil Ivey, Chris Ferguson, John Juanda, Phil Gordon, Erick Lindgren, Erik Seidel, Jennifer Harman-Traniello, Mike Matusow, Allen Cunningham, Gus Hansen og Patrik Antonius.

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories