Five Card Stud

Five Card Stud minder meget om 7 Card Stud. Den indlysende forskel er, at hver spiller modtager – ja, rigtigt gættet – 5 kort. Det første kort bliver givet med billedsiden ned, og de fire følgende med billedsiden op.

Ante

Du selv, såvel som alle andre ved bordet, skal lægge en Ante, før der bliver givet kort. Ante-beløbet reflekterer bordets Limits ... desto lavere Limit, desto lavere Ante. $0.50/$1.00 borde har ingen Ante, men $10.00/$20.00 borde har en 1$ Ante.

Bets

Alle har fået deres ene kort med billedsiden ned samt et med billedsiden op. Spilleren, der viser det laveste kort efter kulør (højeste – spar, hjerter, ruder, klør – laveste) skal Bring-in i den første runde med et tvunget Bet på halvdelen af Low Limit. Man behøver ikke at bekymre sig for meget over, hvem der skal melde først, da softwaren vil fortælle det til spilleren, der skal melde først. Den næste spiller, der skal melde, er spilleren til venstre for den, der begyndte; han kan 'fuldende' Bettet, Call eller Fold. Efter den første runde bliver der givet tre kort mere med billedsiden op, efterfulgt af en ny runde efter hvert kort. I 5 Stud spil, er et Bet og tre Raises tilladt. Hvis der har været så mange Raises, har man til sidst kun muligheden for at melde Call eller Fold på det tidspunkt.

Bet struktur. De indsatser, der er ved det enkelte bord, afgør størrelsen af de Bets en spiller kan lave. F.eks. ved et $1-$2 bord, er grænsen for eventuelle Bets $1 i de første to runder og $2 i de sidste to runder. Vi tillader et Bet og 3 Raises i vores kortrum.

Værd at bemærke:

De første to runder er sat til bordets Lower Limit struktur. Undtagelsen for dette er, når en spiller viser et par efter 3rd Street. Alle spillere har så muligheden for at Bette på High Limit i den anden runde. Hvis en spiller Better High Limit, skal alle følgende Bets også være High Limit. De sidste to runder er dog allerede High Limit. Show-down: Den første person, der viser sin hånd, er den sidste person der viste styrke ved at Bette eller Raise. Alle 5 kort bliver brugt i Show-down.

Spilleren med den bedste poker hånd vinder puljen. Skulle der være en uafgjort, bliver puljen delt med eventuelle ulige beløb betalt til spilleren tættest på Dealerknappens venstre side.