Seven Card Stud 8 or Better

Seven Card Stud Eights or Better, er også kendt som Seven Card Stud Hi Lo, spil hvor puljen deles, og spilles fra to til otte spillere. Ligesom i normal Seven Card Stud, bliver alle spillere givet syv kort alt i alt, tre med billedsiden ned, og de andre fire med billedsiden op.

Opgaven

At lave både den bedste fem kort High Hand, og den bedst mulige fem kort Low Hand, ved at bruge enhver mulig kombination af de syv kort, man har fået.

Spilleren med den bedste hånd vinder halvdelen af puljen, og spilleren med den laveste hånd vinder den anden halvdel. Hvis der ikke er nogen kvalificeret Low Hand, vinder spilleren med den bedste High Hand hele puljen.

En gyldig Low Hand består af fem kort, der alle sammen er ottere eller lavere, og et es tæller som det laveste. Par findes ikke i en Low Hand, men en Straight og/eller en Flush gør. Den lavest mulige hånd er E, 2, 3, 4, 5. Og den højest mulige Low Hand er 8, 7, 6, 5, 4.

Bemærk: At vinde både High Hand og Low Hand bliver kaldet ”scooping the pot”.

Tvungne Bets

Ante

Seven card stud bliver normalt spillet med en Ante, der er omkring 1/5 af
minimums Bettet. Alle spillere skal betale Ante før hånden begynder. Anten
tæller ikke med i eventuelle Bets

Bring in

Efter dealet, hvor alle spillere har 1 synligt kort, skal personen med det
laveste kort ”Bring In”, hvilket betyder han skal lægge halvdelen af
minimums Bettet i puljen. Hvis to eller flere spillere deler det laveste
kort, er det den, der er tættest på Dealeren's venstre side, der skal melde
Bring in. Dette Bet gælder som ens første rundebet - så længe der ikke er
nogen efter, der melder Raise, skal man ikke betale flere penge for at se
det næste kort.

Bet Runder

Der er fem Bet runder. I Fixed Limit Seven Card Stud, skal alle bets være de
samme som Low Limit eller High Limit Bet størrelserne, alt efter hvad runde
det er. I de første to runder, skal alle Bets og Raises være de samme som
Low Limit Bet størrelsen. I den tredje, fjerde og femte runde, skal alle
Bets være de samme som High Limit Bet størrelsen. Hvis man f.eks. spiller
3-6 Seven Card Stud, skal alle Bets i de første to runder være en forhøjelse
af 3 dollars, og alle Bets i de sidste tre runder skal forhøjes med 6
dollars. Et maksimum på tre Raises er tilladt per Bet runde.

1. 3rd Street – To kort bliver givet med billedsiden ned til hver spiller,
efterfulgt af endnu et kort med billedsiden op. Spilleren med det laveste
kort skal melde Bring in, ved at Bette halvdelen af Low Limit. Han kan vælge
at melde Raise ved at Bette hele Low Limit bettet. Spillet forsætter i urets
retning rundt om bordet, hvor alle spillerne vælger om de vil melde Fold,
Call eller Raise. Alle Bets og Raises skal være lig med Low Limit Bet
størrelsen.

2. 4th Street – Et fjerde kort bliver givet med billedsiden op til alle
spillerne. Spilleren med den højeste synlige hånd (på dette tidspunkt vil
det højst mulige være et par esser), er den første, der skal melde. Han kan
vælge at melde Fold, Check eller at Bette. Hvis to eller flere spillere har
en synlig hånd, der er lige stor, er det spilleren tættest på Dealerens
venstre side, der først skal melde. Spillet forsætter i urets retning rundt
om bordet som før. Hvis en spiller viser et par på dette tidspunkt, kan han
og alle de andre spillere med muligheden for at Bette enten Low Limit Bet
eller High Limit Bet størrelsen. Hvis ikke skal alle Bets og Raises være det
samme som Low Limit Bet størrelsen.

3. 5th Street – Et femte kort bliver givet med billedsiden op til alle
spillerne. Spillet fortsætter som i den forrige runde. Højeste hånd melder
først; dog skal alle Bets og Raises nu være lig med High Limit Bet
størrelsen.

4. 6th Street – Et sjette kort bliver givet med billedsiden op til alle
spillere. Spillet fortsætter som i forrige runde. Alle Bets og Raises skal
forsat være lig med High Limit Bet størrelsen.

7th Street – Et syvende, og samtidig det sidste kort, bliver givet med
billedsiden ned til alle spillere. Spillet fortsætter som i de to foregående
runder, hvor Bets igen skal være lig med High Limit Bet størrelsen.

I den sjældne situation, at alle otte spillere stadig er tilbage i hånden på
dette tidspunkt, vil der ikke være nok kort til, at alle kan få det sidste
kort med billedsiden ned. I stedet for vil der så blive placeret et enkelt
kort på midten af bordet med billedsiden op, som alle spillere så kan bruge
til at kombinere den bedste poker hånd, de kan, med fem kort.

Show-down – Alle spillere, der ikke har meldt Fold på deres hånd efter
sidste runde, vil nu have muligheden for at vise deres hånd i håbet om, at
de vinder puljen. Personen, der Bettede sidst, er den første, der skal vise
sin hånd, eller Muck den. Ofte vælger en spiller at Mucke sin hånd, hvis
vedkommende er sikker på, at den ikke vil vinde puljen, og vedkommende ikke
vil vise sine modstandere, hvad der blev spillet på.

Fingerpeg: De fleste online poker rooms tilbyder ofte muligheden for
automatisk at Mucke sine tabende hænder, så de andre spillere ikke kan se,
hvad man spillede på. Det er generelt en god ide at vælge dette.