Texas Holdem Poker

I starten af en hånd i Texas Holdem, blander dealeren et standardsæt med 52 kort. På kasinoer og i kortrum spiller dealeren ikke selv.

Kun hvis der er mangel på dealere eller i private spil derhjemme, kan en dealer selv spille med.
Hvis dealeren spiller med, skiftes man til at give kort og skifter efter hver hånd i urets retning.
I spil med en fast dealer, der ikke selv spiller med, har man en dealer knap, som så også skifter plads fra spiller til spiller efter hver hånd i urets retning.

Dealer knappen repræsenterer hvilken spiller, der ville være dealer, hvis kortgiveren selv spillede med.

Blinds

Der kræves ingen indledende indsats fra alle spillerne (kaldet Ante) i et Texas Holdem poker spil, men derimod to tvungne indskud, kaldet blinds.

Spillet begynder med, at de to spillere, der sidder til venstre for dealeren eller dealerknappen, smider en forud bestemt sum penge (blinds) i en pulje, før der er givet nogen kort; dette sikrer, at der altid er noget at spille om på hver hånd.

I turneringer stiger dette beløb efter et bestemt tidsmønster for at sikre, at der løbende er nogle deltagere, der bliver elimineret.

Oftest sætter den lille blind (spilleren lige til venstre for dealeren) halvdelen af minimumssatset, og spilleren til venstre for den lille blind (den store blind) skal så sætte det samme som et minimumssats i puljen. Det kaldes at poste blinds.

Dealet

Hver spiller får 2 kort hver, med billedsiden ned (kaldet Hole Cards). Han holder deres værdi hemmelig, når han ser dem, normalt forstærket ved at beskytte kortene med den ene hånd, imens han vender hjørnet af hvert kort op.

De 2 hole cards skal blive på bordet, men de må godt blive løftet midlertidigt for at sikre sig, at den pågældende spiller kan se sine kort ordentligt.

De skal straks lægges tilbage på bordet, men man må se dem igen på et hvilket som helst tidspunkt; det er dog kun spilleren, de blev givet til, der må se kortene.

Spillet går så ud på at kombinere de to hole cards med de fem kort, der løbende bliver lagt ud foran dealeren (kaldet Board Cards eller Community Cards) for at lave den bedste pokerhånd (se "Rankering af pokerhænder").

Hånden må bestå af de to hole cards og af kortene på bordet, eller én af de to hole cards og fire fra bordet, eller en sjælden gang ingen af de to hole cards, men kun af de 5 kort på bordet.

Den, der til sidst har den bedste hånd, vinder puljen (totalen af alle indsatser, der er lavet i runden).

Første runde

Dette finder sted lige efter, at alle har fået deres to hole cards. Den første spiller, der skal melde, er spilleren til venstre for den store blind.

I spil, der ikke er turneringsspil, kan han, før kortene bliver givet, vælge at blive en tredje store blind ved at satse det dobbelte af det beløb, den der før var store blind har lagt i puljen.
Det kaldes the Straddle. Fordelen kan være, at han nu skal melde til sidst og kan afvente og se hvad alle de andre melder og tage det med i sine betragtninger.

Den første, der skal melde (spilleren til venstre for den store blind eller straddler) har tre muligheder: Call, Raise eller Fold.

Call: Spilleren placerer et bet svarende til det beløb den store blind eller straddler har lagt i puljen.

Raise: Spilleren satser et beløb, der er større end det beløb, som den store blind har lagt ud.
Størrelsen af et Raise kan variere alt efter hvilken type spil, der spilles: i Limit spil, er der et maksimum beløb man må Raise med, og der kan også være et maksimalt antal gange man må Raise, normalt 4 online; i Pot limit spil kan man ikke Raise med mere end det totale beløb, der
allerede er i puljen; i No limit spil, kan man Raise alt det, man vil, kun begrænset af det beløb, man har til rådighed.

Fold: Spilleren folder – kasserer – sin hånd og placerer sine kort med billedsiden ned foran sig og skubber dem ind mod midten af bordet, hvor de udgør ”the Muck” – bunken af allerede spillede eller kasserede kort. Alle kort, der kommer i kontakt med ”the Muck”, vil også blive betragtet som foldede, og alle potentielle bets fra den pågældende spiller vil blive betragtet som ugyldige og spilleren er ude af hånden.

Alle spillere har de samme tre muligheder, plus muligheden for at ReRaise (eller ReReRaise). En ReRaise skal minimum være det samme som den sidste Raise.

Floppet

Efter første runde smider dealeren det øverste kort fra bunken væk. Dette kaldes burning og bliver gjort for at sikre, at der ikke er nogen, der ved et uheld har set det øverste kort, og for at forhindre snyd. Det ”brændte” kort bliver placeret ved siden af floppet, under det næste Open Card eller i the Muck.

Så placerer dealeren tre kort med billedsiden op på bordet. Disse kort kaldes floppet.

Anden runde

Denne runde og alle følgende runder starter ved den første spiller til venstre for dealeren, der stadig er med i hånden.

Udover Call, Fold, Raise eller ReRaise, har spillerne nu muligheden for at melde Check - at blive i hånden uden at lave yderligere bets indtil det er deres tur igen.

Når der er et bet på bordet, har spilleren nu muligheden for at vælge Call og dermed lave et lignende bet eller Raise til et højere bet (eller ReRaise, hvis muligt). Hvis spilleren sidder med dårlige kort, kan han også vælge Fold og dermed kassere kortene.

Det betyder, at når runden er færdig, har alle, der er tilbage, lagt det samme beløb i puljen, med mindre der er en spiller, der ikke har nok penge tilbage at spille med; i det tilfælde kan han gå All-in (at satse det samlede beløb, man har) og en eller flere sidepuljer kan opstå, hvilket begrænser det samlede beløb spilleren, der måtte gå all-in, kan vinde så det passer i forhold til det beløb, han har lagt i puljen.

Dette kaldes Main Pot og er den originale pulje, hvor alle spillere har lagt lige mange penge i, og Side Pot er så den pulje, hvor de, der har flere penge, eventuelt har satset videre og lagt endnu flere penge i. Disse konkurreres der om uden om spilleren, der er all-in.

The Turn (also called Fourth Street)

Efter færdiggørelsen af anden runde, bliver endnu et kort brændt (smidt væk) og det næste kort vises og lægges på bordet. Dette kort kaldes The Turn Card.

Tredje runde

Spillerne har samme muligheder som i anden runde. I limit spil fordobles og forbliver det fastsatte beløb det samme indtil sidste bud-runde.

The River (also called Fifth Street)

Efter færdiggørelsen af tredje runde, bliver endnu et kort brændt og det femte og sidste Community Card vist og lagt frem på bordet. Dette er The River Card.

Fjerde runde

Dette går forud for Show Down, hvor den udfordrede spiller skal afsløre sine kort.

Hvis to eller flere spillere har den samme hånd, bruges næsthøjeste kort i spillerens hånd (kaldet Kickeren) til at afgøre hånden. Hvis der ingen Kicker er (de spillere, der står lige, har brugt begge deres Hole Cards, eller har identiske kort). I så fald deler de puljen.

Spillere, der ønsker at spille efter kortene på bordet (være afhængig af, at de fem kort på bordet giver den bedste hånd) skal meddele, at dette er, hvad de vil, før de smider deres kort bort; ellers frafalder de alle krav på puljen.

Dealer Fejl

Hvis det første Hole Card, der gives, bliver set, resulterer det i dealer fejl. Dealeren vil trække kortet tilbage, blande kortene og tage af igen.

Hvis noget andet Hole Card vises pga. en dealer fejl, fortsættes dealet. Det viste kort må ikke beholdes. Efter at have færdiggjort dealet, erstatter dealeren dette kort med det øverste kort i bunken, og det viste kort bruges som Burn Card. Hvis mere end et Hole Card vises, er det en dealer fejl og der skal gives om.

Hvis Floppet indeholder for mange kort, skal det gives om (dette gælder også selvom det var muligt at vide, hvilket kort, der var det overskydende).

Hvis Floppet skal gives om pga. at kortene blev vist for tidligt – før de sidste bud var afsluttet, eller Floppet indeholdt for mange kort, blandes kortene på bordet med resten af bunken. Burn-kortet forbliver på bordet. Efter blanding deler dealeren bunken og giver et nyt Flop uden at brænde et kort.

Hvis dealeren vender det fjerde kort på bordet før runden er ovre, tages kortet ud af spil i den runde, selvom de følgende spillere vælger at folde. Herefter færdiggøres runden. Dealeren brænder og vender det, der ville have været det femte kort på det fjerde korts plads. Efter denne runde, blander dealeren igen bunken, inklusive det kort, der har været taget ud af spil, men ikke inklusive de brændte eller foldede kort. Dealeren tager af og vender det sidste kort, uden at brænde et kort. Hvis det femte kort vendes for tidligt, blandes bunken igen og gives på samme måde.

Hvis dealeren ved en fejltagelse giver den første spiller et ekstra kort (efter at alle spillere har fået deres starthånd), skal kortet lægges tilbage i bunken og bruges som Burn kort. Hvis dealeren ved en fejltagelse giver mere end et ekstra kort, er der tale om en fejlgivning.