CardRunners video: hvordan håndterer man downswings

  • CardRunnersCardRunnersOversat af Sune HansenOversat af Sune Hansen

CardRunners' "VodkaHaze" har lavet adskillige korte, men effektive videoer om cash games, pot-limit Omaha, og mest nyligt, det mentale aspekt i poker.

I denne video, giver "VodkaHaze" sit perspektiv på hvad man skal gøre når det går dårligt og giver tips til hvordan, man kan forblive stærk mentalt.

More Stories

Hvad mener du?