Poker Strategi: Position – det er endnu vigtigere end du tror

Poker Strategi: Position – det er endnu vigtigere end du tror 0001

Enhver spiller, der er ved at lære faget på den grønne filt, hører hurtigt, at position er vigtigt i poker. Du lærer tricks i denne guide meget hurtigere, hvis du indser, at position faktisk er vigtigere end folk tror.

En god eller en dårlig position ændrer praktisk taget værdien af de starthænder, du sidder med. (hvor den bedste naturligvis er at have dealer knappen, mens det er værst at sidde "under the gun"). Nogle stærke hænder bliver værdiløse i tidlig position, mens flere tvivlsomme eller marginale hænder får værdi, hvis du sidder i sen position.

Lad os forstille os et spil med ti deltagere og dele bordet i tre hænder (her undlader vi at medregne blinds):

Early (E), Middle (M) og Late (L) position:

Poker Strategi: Position – det er endnu vigtigere end du tror 101

Ligesom der er en grund til, at første position kaldes "under the gun", kaldes de to positioner til højre for henholdvis "cutoff" og "hijack" af åbenlyse årsager.

Tabellen nedenfor kan bruges som en guide til at se, om du skal åbne potten med et raise og hvilke hænder, du kan spille mod et raise fra en anden spiller. Bemærk at den gruppe hænder, du kan spille mod et raise, er mindre på grund af ét enkel årsag: Du skal bruge meget stærkere hænder for at spille mod et raise end du skal for selv at åbne potten med et raise.

TIDLIG - POSITION - MIDT - POSITION - SEN - POSITION

Forhøj - Vs forhøj - Raise VsaRaise Raise VsaRaise

AA_________AA___________AA_______AA_____________AA______AA

KK_________KK___________KK_______KK_____________KK______KK

QQ QQ QQ QQ QQ QQ

JJ JJ JJ JJ JJ JJ

1010 1010 1010 1010 1010 1010

99 AKs 99 99 99 99

88 AK 88 88 88 88

AKs AQs 77 77 77 77

AK 66 AKs 66 66

AQs AKs AK 55 AKs

AQ AK AQs 44 AK

AJs AQs AQ 33 AQs

AQ AJs 22 AQ

AJs AKs AJs

AJ AK A10s

A10s AQs KQs

KQs AQ

AJs

AJ

A10s

A10

A9s

KQs

KQ

QJs

J10s

109s

Naturligvis er det ikke de eneste to muligheder. Du kan måske beslutte dig til at limpe med i potten og bare lave et call. Det er en god ide med hænder som suited connectors eller et lille par og er helt korrekt i nogle situationer. Du skal have en forholdsvis stor stak for at gøre det og blinds skal ikke være for store. På den måde risikerer du kun en lille del af din stack ved at limpe med. Måske højest 5 procent.

Tabellen er en rigtig god guide til at vise, hvordan du bør spille en runde med raises og er værd at huske (eller printe ud og have liggende), når du begynder at spille. Det virker måske som en opfordring til at spille meget tight, men bemærk også, at tabellen tillader meget bredere spil i de senere positioner. Og den store forskel i hænder, du kan spille i de forskellige positioner, er den vigtigste lektion her. Det er fair at sige, at A-10 i sen position er lige så meget værd som A-Q suited, når du spiller "under the gun".

Så hvorfor skulle en bedre position på bordet tillade dig at spille mange flere hænder? Her er nogle årsager:

· Alle hænder til venstre for dig er en ukendt faktor og de kunne være gode. I første position har du stadig ni hænder at spille imod, der måske er stærke.

· Hvis potten ikke er raised i sen position, er der meget færre trusler mod din hånd på bordet. Med et lille antal hænder tilbage er der langt større chance for, at et raise tager potten.

· Enhver hånd er mere værd i sen position, da den har alle de fordele, som positionen giver.

Bedre vide om modstandernes hånd

En spiller i den bedste position, altså den sidste til at reagere, kan basere deres spil på den samlede information fra alle ved bordet. Naturligvis kan der være spillere, der skjuler en god hånd ved at checke eller forsøger at bluffe på en svag hånd. Men generelt er en pot, der når frem til dig på button positionen uden at nogen har lavet et raise, en pot, som du sandsynligvis har langt nemmere ved at tage ved at lave et raise. En pot der er raised og re-raiset giver dig landt bedre muligheder for at se på din egen hånd igen og komme ud uden tab, hvis du sidder med en marginal hånd.

Liste et ekstra value bet ind

I de senere etaper af et spil er du også i stand til at spille med mere viden om din modstanders hånd. Lad os forestille os, at du er heads up på river mod én modstander og at du sidder med A-Q og bordet viser Q-J-J-10-2.

Det er skræmmende kort, der ligger på bordet. Og hvis du er den første til at reagere, er det en god ide at checke. Hvis du derimod har position og din modstander checkede, så har han vist dig, at der er mindre chance for at han har en stærk hånd. Med en højere chance for at din modstander spiller en marginal hånd kan du liste et ekstra value bet ind på basis af dit top par med A kicker og indkassere.

God timing på et bluff

Hvis du sidder i god position og har mere information, så har du også flere muligheder for at spille på din modstanders svaghed og lave et bluff. Lad os se på det samme Q-J-J-10-2 bord og antage, at denne gang har du intet selv. Nu laver din modstander et meget lille bet. Det kan meget vel være det, man kalder en "stopper" eller et "defensive bet" og det fortæller dig, at din modstander måske har ramt noget småt på bordet, men at han ikke har en stærk hånd. Det fortæller dig grundlæggende, at han ikke har lyst til at mødfe et stort bet eller en høj raise. Så hvis du tror, du kan få din modstander til at folde sine kort, så er det nøjagtig hvad du gør. Bemærk også, at dette ville ikke være muligt, hvis du sad udenfor position og ikke havde den information, som din modstanders "stopper" bet gav dig.

Hvordan spiller man fra blinds

Tabellen viser dig ikke nogen information om, hvodan man spiller fra small eller big blind. Man kan dog sige, at mange uerfarne spillere caller for mange raises, når de sidder i blinds. Husk at blinds efter floppet spiller i den værst tænkelige position på bordet og derfor har alle de ulemper og usikkerheder, man får ved at spille ude af position. Skær ned på de calls du laver fra blinds og vær i stedet meget aktiv, når du har dealer knappen.

Et forslag

For at forstå fordelene ved at spille i position kan du prøve at dække alle de andre hænder til i tabellen, når du spiller i position. Det er naturligvis risikabelt, når der er mange penge på spil. Men prøv at se, hvor meget du kan gøre ved at spille stærkt, når du er i position.

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories