PokerNews strategi - Hvorfor man IKKE skal raise

PokerNews strategi - Hvorfor man IKKE skal raise 0001

Som nybegynder i poker er en af de fundamentale ting i spillet dette: hvis du har en god hånd og føler at du har den bedste, så skal du raise. Det er et afgørende princip at spille efter, men som du udvikler dig som spiller vil du indse at der vil være flere lejligheder hvor det er bedre at spille imod dette princip. Vores eksempel hvor vi vil illustrere dette princip, vil vise sig at være interessant og hvis du er enig med vores begrundelse, vil du kunne se at selv de største highrollers kan lave betydelige fejl.

I alle eksempler du ser her, skal du se efter om mindst tre af de følgende fire betingelser er opfyldt. Hvis de er opfyldt er det nok bedst at slowplaye (spille svagt i starten med en stærk hånd) med et flat-call. (at kalde uden at raise)

1) Du har en god hånd, men føler at et raise vil signalere det overfor din modstander. Selvom han vil smide størstedelen af de hænder du vundet.

2) Der er en chance for at din meget gode hånd er slået afhængig af board kortene (de kort som bliver spillet med billedsiden opad og som alle kan se) og styrken på bets. Ved at raise kan du sætte en fælde for dig selv med den tabende hånd og miste alle dine chips.

3) Din og din modstanders beholdning af chips er begge store. Et typisk scenarie kunne være at et raise ville forpligte 15-20 % af din tilbageværende chipsbeholdning. Din modstander vil være i stand til at overleve selvom du vinder, men du vil sikkert have committed hele din chipsbeholdning hvis din modstander skulle sidde med en af de hænder der kan slå dig.

4) Den største fare i at beslutte om man skal raise eller ej ligger i at man forærer et gratis kort væk med et flat-call. Derfor må der være en lille risiko for at din modstander, får en bedre hånd ved et gratis kort i tilfælde af et flat-call. Ideelt føler du at din modstander har en made hånd, snarere end en draw hånd og derfor vil et flat-call udjævne chancen for at han har slået dig.

Punkt 1 og 2 kombineret repræsenterer hovedfaktoren du skal overveje hver gang du tænker på at raise. Hvor mange hænder er der som du kan slå og som vil kalde dig, sammenlignet med antallet af hænder der er bedre end din (og som automatisk vil kalde dig!). Hvis disse farlige hænder overgår de tabende hænder som dine modstandere fortsat vil spille, så skal du bruge den konservative tilgang og kalde.

Tilsløringen af dit flat-call

Der er selvfølgelig andre faktorer som taler for et flat-call. Ved at kalde snarere end at raise, overbringer du en bredere vifte af hænder til din modstander. Dette kan lokke ham til at satse på en marginal hånd for at opnå value på riveren eller bedre endnu fortsætte sit bluff. Dette er selvfølgelig en mulighed du tager fra ham ved at raise på turn. Denne måde at lokke dine modstandere på burde ligge som et våben i dit lager frem for at være hele din spillestil. Generelt undgår man at forære gratis kort væk ved at spille aggressivt og derved opnår man at få god value for pengene og sådan er den vindende stil.

Eksempel

Eksemplet som illustrerer vores principper kommer faktisk fra det altid underholdende tv program High Stakes Poker. Jeg fandt mig selv meget enig med kommentatoren, at Guy Lalibertes raise med denne gode hånd var farlig.

Laliberte havde {10-Clubs}{9-Spades}, og sammen med Sammy Farha kaldte de et bet på et flop med {q-Diamonds}{9-Spades}{8-Hearts}fra Barry Greenstein, som havde føringen med {a-Hearts}{q-Hearts}. Lalibertes belønning kom da {9-Clubs} kom på turn og gav ham tre ens. Greenstein satsede efterfulgt af et stort raise fra Fahra og nu var det op til Laliberte. (Farha bluffede med J7 for et gutshot straight draw, som var meget lig den hånd Laliberte havde).

Chipsbeholdningerne var på deres mest kritiske punkt med $80.000 liggende i puljen og stakke på over $400.000. Et raise fra Laliberte ville sikkert koste ham alle hans chips, hvis han var uheldig nok at have en dårlige hånd end den Farha havde erklæret med sit raise. Således kan vi nu sætte hak ud for betingelse nummer 3.

Dette var den første af to dele af denne strategi artikel. Den anden

del præsenteres i weekenden.

Hvad mener du?

More Stories

Other Stories