Terms of Use

 1. Generelt

  PokerNews.com, samt de lokale websteder knyttet hertil (samlet kaldet " hjemmesiden ") er en hjemmeside, som ejes og drives af IBUS Media Ltd (" PokerNews.com "," vi "," vores ", eller" os "). Disse generelle vilkår og betingelser (" aftale ") regulerer de vilkår, som du skal benytte for, at få adgang til sitet og eventuelle tjenesteydelser deri. Ved at tilgå eller bruge webstedet og enhver tjeneste via webstedet (" Service "), forpligter du dig til, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale og dermed gøre den en bindende aftale mellem dig og os, uanset om du er en registreret bruger af vores side. Denne aftale gælder for enhver besøgende, bruger og andre, der har adgang til Tjenesten (" Bruger(e) ").

 2. Data Beskyttelse

  beskyttelse af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os. Derfor har vi træffet passende foranstaltninger for, at beskytte personlige oplysninger om brugere, som indsamles, lagres eller bruges af os. Før du accepterer denne aftale, kan du læse vores Privatpolitik for, at forstå, hvordan dine personlige oplysninger bliver håndteret når du anvender vores internettjenester, hvor denne Privatpolitk er gældende.

 3. Brugergenereret indhold

  Vores service er et forum for bruger-genereret indhold. Som bruger accepterer du, at alle udtalelser, rapporter af oplevelser, tilkendegivelser, råd, tekster, videoer, billeder (herunder sammenkædede billeder eller på anden måde forbundet via en URL) og andet indhold af enhver art (" Indhold < / b> "), som bidrages til siden ansvarliggøres af den person(er) eller institutioner, der har videregivet indholdet til hjemmesiden. Du anerkender, at PokerNews.com ikke kan kontrollere indhold og derfor PokerNews.com påtager sig ikke noget ansvar og påtager sig ikke nogen form for ansvar for hele eller en del af det indhold, som du eller en anden bruger eller tredjepart sender til hjemmesiden. Som en betingelse for overførsel af indhold til hjemmesiden, garanterer du hermed at du er indehaver af alle rettigheder til det transmitterede indhold, eller at du har erhvervet de nødvendige rettigheder fra indehaveren til, at transmittere eller reproducere indhold til webstedet. Du giver PokerNews.com på verdensplan, underlicens og overdrager licenser, samt rettigheder til at kopiere, distribuere, offentligt vise, offentligt opføre, udgive, redigere, lave afledte værker baseret på, eller på anden måde bruge indholdet uden nogen krav om godtgørelse fra dig eller en tredjepart, og disse rettigheder skal fortsætte selv efter ophør af din brug af hjemmesiden eller tjenesten. Du anerkender også, at PokerNews.com har ubegrænset ret (men under ingen omstændigheder en forpligtelse) til at afvise eller udelukke en Brugerkonto helt eller delvist i tilfælde af, at PokerNews.com anser en sådan handling er nødvendig. Du anerkender, at PokerNews.com kan slette din PokerNews.com konto, hvis ikke nyt indhold er blevet overført til PokerNews.com i en sammenhængende periode på seks måneder.

  Du forstår og accepterer, at ethvert tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af brugen af ​​indhold, du sender, uploade, downloade, streamer, poster, sender, viser eller på anden måde stiller til rådighed via din brug af hjemmesiden og tjenesten, udelukkende er dit ansvar. PokerNews.com er ikke ansvarlig for nogen offentlig udstilling eller misbrug af dit indhold. Du forstår og anerkender, at du kan blive udsat for indhold, der er ukorrekt, stødende, usømmeligt eller anstødeligt, og du accepterer, at PokerNews.com ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader, du hævder at pådrage sig som følge af sådant indhold.

  Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre PokerNews.com brugere. Vi forbeholder os retten, men har ikke pligt, til at overvåge kontroverser mellem dig og andre brugere.

 4. Deltagerafdærdig

  Du alene er ansvarlig for alt indhold af din transmission til PokerNews.com og de deraf følgende konsekvenser. Du accepterer at ikke bruge tjenesten til:

  • overføre Indhold til PokerNews.com hvis reproduktion ville betyde en overtrædelse af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder af en tredjepart.
  • Benytte services tilbudt af PokerNews.com til pornografiske, umoralske, uhæderlige eller ulovlige formål. Anvendelsen af ​​tjenester under PokerNews.com til udgivelse eller andet cirkulation af materiale med pornografisk, strafbart, injurierende eller anden uærlig eller ulovligt indhold er forbudt. Ligeledes er cirkulationen af ​​materiale af anti-forfatningsmæssige, ekstremistiske og / eller forbudte grupper forbudt. Tilsidesættelsen af ​​denne aftale af dig eller en tredjepart, der har brugt tjenesten med din tilladelse kan føre til din umiddelbare diskvalificering af brug af eller adgang til vores tjenester. PokerNews.com forbeholder sig ret til at kræve erstatning fra et erstatningsretligt synspunkt i forbindelse med overtrædelse af aftalen.
  • Udbredelsen af reklamer eller kædebreve forbudt.
  • at sende materiale til PokerNews.com, der indeholder software, applikationer, programmer eller "virus", som skader eller begrænse funktionaliteten af ​​hardware eller software på PokerNews.com for en eller flere deltagere.
  • Det er også forbudt, at give urigtige eller uklare oplysninger, eller registrere sig under en falsk identitet, når du registrerer.
  • chikanere andre deltagere.
  • forsøge at få uautoriseret adgang til nogen PokerNews.com service, eller til nogen data, netværk eller system overhovedet.
  • Forstyrre PokerNews.com 's net, der omfatter sitet.
  • gennemføre aktiviteter, der overtræder privatlivets fred eller ejendom andres rettigheder.
  • Upload, post, e-mail, overføre eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, forvrænget, ærekrænkende, vulgært, obskønt, injurierende, krænkende af andres privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt.
  • skade mindreårige på nogen måde.

  PokerNews.com forbeholder sig ret til (i) midlertidigt eller permanent diskvalificere brugere, der overtræder loven, denne aftale eller af anden grund, som PokerNews.com anser for at være et alvorligt misbrug af tjenesten, og (ii) fjerne indhold fra webstedet.

 5. Ejendomsret

  Alt indhold offentliggjort af PokerNews.com på siden (bortset fra Bruger-indsendt indhold), herunder, uden begrænsning, billeder, fotografier, grafik, animationer, videoer, lyd og tekst ("Side indhold"), der ejes af PokerNews.com og / eller dets licensgivere og er beskyttet af copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder. Du anerkender hermed, at ved at bruge hjemmesiden og enhver tjeneste opnår du ingen rettigheder i webstedets indhold, eller dele heraf. Kopiering og / eller ændring af alle eller en del af indhold på webstedet, navnlig for kommercielt eller reklamemæssigt anvendelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra PokerNews.com. Den fremstilling eller ændring af kopier (enten gemt eller udskrevet) af meninger, anmeldelser eller andre erklæringer til personlig og ikke kommerciel brug er tilladt, forudsat at links eller andre referencer ikke vil blive forfalsket eller slettes. Enhver anden kopiering, ændring, distribution eller offentliggørelse af indhold på webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra PokerNews.com er forbudt.

 6. beskyttelse af varemærker

  "PokerNews" mærker og logoer er varemærker tilhørende IBUS Media Ltd Anvendelse eller visning af disse varemærker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra PokerNews.com er forbudt. Intet på denne Hjemmeside må fortolkes som en tildeling, stiltiende, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde, en rettighed eller licens til at bruge nogen af ​​de "PokerNews" mærker uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra PokerNews.com.

 7. Berettigelse til at bruge vores tjeneste

  Du må ikke bruge tjenesten, hvis (a) du ikke er myndig til at indgå en bindende kontrakt med PokerNews.com, eller (b) du er en person udelukket fra at bruge tjenesten henhold til lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du bruger tjenesten. I overensstemmelse med gældende lovgivning, kan PokerNews.com efter eget skøn nægte at tilbyde tjenesten til enhver person eller enhed og ændre sine kriterier til enhver tid.

 8. Links til andre websteder

  stedet kan indeholde links og henvisninger til andre websites. Vi kan fra tid til anden, efter vores eget skøn tilføje eller fjerne links til andre websites. Disse links er for nemheds skyld, og adgang til sådanne hjemmesider er på egen risiko. Du opfordres til at gennemgå betingelserne for brug, privatpolitik, og andre politikker eller ansvarsfralæggelser tilvejebragt på disser hjemmesider forud for enhver anvendelse heraf. Vi gennemgår ikke, godkender, overvåger, godkender eller fremsætte erklæringer, med hensyn til sådanne hjemmesider. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlig for oplysningerne af sådanne hjemmesider, deres praksis eller for din brug af eller manglende evne til at bruge sådanne hjemmesider. Du eksplicit befrir os fra ethvert erstatningskrav som følge af din brug af nogen tredjeparts hjemmeside.

 9. Begrænsning af ansvar

  PokerNews.com bruger rimelige bestræbelser på at sikre, at de tilgængelige oplysninger på hjemmesiden er korrekte på alle tidspunkter. Vi kan dog ikke garantere, at sådanne oplysninger vil være fejlfri og vi kan ikke være ansvarlig for tjenester, der tilbydes af os som agenter for tredjeparter eller for ethvert aspekt af forholdet mellem dig og denne tredjepart. PokerNews.com påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og udeladelser og forbeholder sig ret til at ændre information, specifikationer og beskrivelser af enhver børsnoteret service. Uden undtagelse fra ovenstående er det aftalt, og forstod, at hjemmesiden og tjenesten leveres på et "som beset" og "med alle fejl"-basis, og uden garanti eller betingelse af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende. PokerNews.com fremsætter ingen erklæringer om egnethed til et bestemt formål af et produkt eller en tjeneste, der er omhandlet på webstedet. PokerNews.com giver ingen garanti, at tjenesten vil opfylde dine forventninger, eller at data og indhold opnået gennem hjemmesiden og tjenesten vil være nøjagtige, pålidelige eller aktuelle, eller at tjenesten vil være tilgængelig på en uafbrudt, sikker eller fejlfri basis. Mens vi vil forsøge at rette fejl og mangler så hurtigt som muligt efter at være blevet underrettet om dem, du anerkender og accepterer, at brug af tjenesten sker på eget skøn og egen risiko.

  DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT AT POKERNEWS.COM IKKE KAN GØRES ANSVARLIG FOR DIG ELLER NOGEN TREDJE PART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIELLE, ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM POKERNEWS.COM ER OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER) som følge af: (1) BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE STEDET eller enhver tjeneste, (2) OMKOSTNINGER I FORBINDELSE AF ERSTATNINGSVARER og tjenesteydelser som følge af alle varer, data, informationer eller tjenester købt eller opnået, ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA, (4) UDTALELSER ELLER gennemførelsen af ​​et TREDJEPART PÅ tjenesten, eller (5) ANDRE FORHOLD TIL TJENESTEN. Denne begrænsning af ansvar afsnit gælder kun i det omfang gældende lov tillader.

 10. Overtrædelser

  rapporter eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i denne aftale ved hjælp af vores Kontakt os form.

 11. Ændringer af tjenesten og til denne aftale

  PokerNews.com forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanente dele af tjenesten (eller en del deraf) med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at PokerNews.com ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af tjenesten. Desuden kan PokerNews.com ændre vilkårene i denne aftale på ethvert tidspunkt. Hvis vi foretager ændringer af betingelserne i denne aftale, vil vi sende den ændrede version af denne aftale på hjemmesiden. Vi opfordrer dig til ofte, at besøge vores websted for at afgøre, om eventuelle ændringer til denne aftale er blevet gennemført. For at lette afgørelser, om eventuelle ændringer der er foretaget, skal sende den dato, hvor aftalen blev sidst ændret på toppen af ​​siden. Din fortsatte brug af tjenesten efter en sådan ændring udgør din accept af de nye vilkår i denne aftale. Hvis du ikke accepterer nogen af ​​disse vilkår, må du ikke bruge eller få adgang til (eller fortsat få adgang til) tjenesten.

 12. Generelle vilkår

  Denne aftale sammen med Privatpolitikken og alle andre juridiske meddelelser offentliggjort af PokerNews.com på hjemmesiden udgør hele aftalen mellem dig og PokerNews.com om brug af hjemmesiden og tjenesten. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig ved en kompetent domstol, skal ugyldigheden af ​​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i denne aftale, som forbliver i fuld kraft og effekt. Intet afkald på en bestemmelse i denne aftale anses en yderligere eller fortsat afkald på sådan vilkår eller ethvert andet udtryk, og PokerNews.com 's undladelse af at hævde en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale skal ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Denne aftale er underlagt lovene på Isle of Man, uden hensyn til dens lovkonflikt, og enhver tvist, der udspringer af denne aftale, skal indbringes udelukkende ved domstolene på Isle of Man. Uanset det foranstående skal intet i denne klausul begrænse retten til PokerNews.com til at indbringe sagen mod dig i en anden kompetent domstol, må heller ikke tage en sag i et eller flere retskredse til hinder for indsamling af sager i andre jurisdiktioner , hvad enten samtidigt eller ikke, i det omfang det er tilladt ved lov af sådan anden jurisdiktion. Du må ikke overføre eller overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra PokerNews.com. PokerNews.com kan overdrage denne aftale helt eller delvist efter eget skøn. Den engelsksprogede version af denne aftale vil være den gældende tilfælde af uoverensstemmelse mellem de oversatte versioner af denne aftale.

(c) 2003-2012 PokerNews.com Alle rettigheder forbeholdt. De udtalelser, lagt ud på PokerNews.com er forfatternes ansvar og er på ingen måde et udtryk for PokerNews.com 's synspunkter.

Seneste opdatering: 7. maj 2012