Main Event
Dage:
1a1b2345

El-Kher med nut flush

[user214299] • Level 5: 150-300, 25 ante

Det har været stille for Martin El-Kher indtil videre i dag, men han har netop lige hentet ca. 27-28.000 hjem i en enkelt pot.

Boardet hed: {q-Clubs}{4-Diamonds}{8-Clubs}{k-Clubs}{2-Clubs}, Arnaud Mattern better 4,200 ind i potten på ca. 7.000. El-Kher sidder på knappen og re-raiser til 10,500, og Mattern caller blot for at se El-Khers nuts med {a-Clubs}{7-Clubs}.