Main Event
Dage:
1a1b2345

Zupp vs Quads

[user145402] • Level 4: 100-200, 25 ante

Vi kommer hen til bordet, hvor Peter "Zupp" Jepsen er involveret i en pot imod en ældre herre.
Der ligger ca 4k i potten med boardet {k-Clubs}{q-Hearts}{4-Hearts}{4-Diamonds}{6-Diamonds}.
Den ældre herre har budt ca 1600 ud i potten, hvilket Zupp efter lidt betænkningstid caller. Den ældre herre fremviser {4-Clubs}{4-Spades} for quads, hvilket får Zupp til at smile og mucke hans hånd.

Tags: ZuppPeter Jepsen