Main Event
Dage:
1a1b2345

Kyllönen slår fra sig!

[user214299] • Level 4: 100-200, 25 ante

På Kipsters bord sidder der også en fornem herre i form af den finske pro, Jens Kyllönen. Han var med i en større pot for et par minutter siden.

Floppet var {j-Clubs}{2-Hearts}{k-Diamonds}, og efter lidt raise/re-raise-action, kaldte Kyllönen Lars Sverres bet på 3,200. Der var i forvejen ca. 1,100 i potten.

Turn: {7-Diamonds} - Denne gang better Sverre 5,425 ind i den efterhånden solide pot, men Kyllönen slår fra sig, og skubber stacken til midten, hvilket med det samme forårsager et fold fra Lars Sverre.

Tags: Lars SverreJens Kyllönen