Main Event
Dage:
1a1b2345

Kalle dobler!

[user145402] • Level 4: 100-200, 25 ante

Aarhusianernes rutchebanetur fortsætter. AlexKP var gået fra 8k til ca 18k imens Thomas "kalle" Pedersen var røget ned i omkring 6,5k.

Efter et raiser fra en meget aktiv modstander vælger "Kalle" at skubbe de sidste chips ind preflop med {a-Spades}{j-Spades}. Modstanderen finder et hurtigt call frem med {k-Diamonds}{k-Clubs}.

Floppet kommer dog {a-Clubs}{j-Clubs}{9-Spades} og giver Kalle to par. Turn bringer spænding da {5-Clubs} dukker op og giver modstanderen et flushdraw. River er dog en ufarlig {10-Spades} og Kalle får en veltrængt dobling og er nu oppe i en mere spilbar stack med ca 13k.

Tags: Thomas Pedersen"kalle"Alexander PetersenAlexKP