Main Event
Dage:
1a1b2345

Kalle slowrollet?

[user145402] • Level 4: 100-200, 25 ante

Vi kommer hen til bordet som er nået til river på at {10-Diamonds}{k-Spades}{5-Diamonds}{7-Spades}{j-Hearts} board. Kalle har fyret et bet af på ca 3,5k ud i potten på 5k . Efter lang betænkningstid caller modstanderen og kan vise {10-}{j-} for to par. En tydelig irriteret Kalle viser {a-}{j-} frem og siger "nice slowroll" til modstanderen.

Tags: "kalle"Thomas Pedersen