Main Event
Dage:
1a1b2345

Theo slår spiller ud

[user145402] • Level 6: 200-400, 50 ante

På boardet {10-Diamonds}{8-Clubs}{2-Diamonds}{a-Diamonds} bliver der checket til Theo, som fyrer et bet på 2,6k ud i en pot på ca 6k. Modstanderen caller og river kommer {4-Spades}. Theo byder nu 10k, hvilket er mere end hvad modstanderen sidder med. Modstanderen caller all-in og kan fremvise {a-Clubs}{9-Clubs}, hvilket ikke er nok til at slå Theos {10-Hearts}{10-Clubs}.

Hånden sender Theo op i en stack på næsten 50k.

Tags: Theo Jørgensen