Main Event
Dage:

Ravnsbæk prøver bordet af

[user214299] • Level 8: 300-600, 75 ante

Simon Ravsbæk better 1,300, men Spencer Hudson gør det til 3,200 på knappen. Ravnsbæk nøjes ikke med at calle, men skyde den i stedet op i 7,125. Hudson caller og flopper kommer:

{k-Clubs}{6-Clubs}{q-Diamonds} -Ravnsbæk fortsætter med at tage kontrollen og better 6,150 ind i den efterhånden store pot. Men Hudson lader sig ikke kontrollere af danskeren, og re-raiser til 17,000, hvilket får Ravnsbæk til at folde i same sekund.

Tags: Simon RavnsbækSpencer Hudson