Main Event
Dage:

Mickey mister 17k

[user145402] • Level 11: 600-1,200, 100 ante

Mickey Petersen har netop tabt en god portion af hans stack.
Preflop kommer han all-in imod en anden spiller. Mickey har {a-}{7-} og er oppe imod {a-}{j-}.

Boardet løber {a-}{2-}{5-}{k-}{k-} og potten Mickey må se 17k af hans stack forsvinde.