Main Event
Dage:

"Har du en knægt?"

[user145402] • Level 11: 600-1,200, 100 ante

Jacob "Sasuke" Rasmussen og Martin Vallø var heads-up i en 7k pot på boardet {a-Hearts}{k-Diamonds}{10-Spades}, hvor den går check/check. På turn falder {4-Clubs} og der bliver igen checket fra begge spillere.

På river falder {q-Diamonds}, hvilket får Sasuke til at byde 5,1k ud i potten. Efter kort tid kalder Martin Vallø mens han spørger "har du en knægt?". Sasuke mucker hurtigt hans hånd mens Vallø viser {q-Hearts}{q-Clubs} frem for trips.

Tags: Martin ValløSasukeJacob Rasmussen