Main Event
Dage:

Albert dobler gennem Asger

[user145402] • Level 11: 600-1,200, 100 ante

Albert "Aki" Iversen kom all-in med sin smallstack imod Asger Boye. Albert kunne vise {a-Clubs}{k-Clubs} og var foran imod Boyes {a-Spades}{j-Hearts}. Boardet kom {2-}{8-}{6-}{10-}{10-} og sender dermed Aki op i 40k.

Tags: Albert IversenAsger BoyeAki