Main Event
Dage:

Ravnsbæk slår Wigg ud

[user145402] • Level 12: 800-1,600, 200 ante

Anton Wigg raiser til 3,4k preflop hvilket Ravnsbæk gør til 7,5k. Efter lidt betænkningstid går Wigg all-in og får straks et call fra Ravnsbæk. Wigg udbryder straks "I knew it was gonna be against you" og kan vise {6-Hearts}{6-Clubs} frem og må se sig domineret af Ravnbæks {j-Clubs}{j-Diamonds}.

Boardet kommer {q-Hearts}{7-Spades}{a-Diamonds}{3-Diamonds}{q-Diamonds} og Wigg må på railen mens Ravnsbæk forøger stacken til 265.000.

Tags: Anton WiggSimon Ravnsbæk