Main Event
Dage:

Ravnsbæk godt fra start

[user145402] • Level 13: 1,000-2,000, 300 ante

Den danske chipleader Simon Ravnsbæk er kommet godt fra start og har samlet to mindre pots op.

I den første hånd raiser han til 4,4k og få en caller. Floppet slår {a-Hearts}{8-Spades}{7-Clubs} og hånden går check/check. På turn lander {q-Spades} hvilket får modstanderen til at byde 5,2k ud i potten: Ravnsbæk caller og {4-Clubs} lander på river. Den går igen check/check og Ravnsbæk tager potten ned med {8-Diamonds}{10-Diamonds}.

Et par hænder efter bliver der raiser ind i Ravnbæks smallblind. Ravnsbæk caller raiset på 4,3k og floppet slår {4-Diamonds}{7-Spades}{3-Clubs}. Modstanderen byder 8k og får et call af danskeren. Turn slår {q-Hearts} og denne gang checker begge spillere. River lander {3-Spades} og Ravnsbæk byder 18,7k efter der er checket til ham, hvilket får modstanderen til at folde.

Tags: Simon Ravnsbæk