Main Event
Dage:

Ravnsbæk i knæ

[user145402] • Level 14: 1,200-2,400, 300 ante

Vi kommer til boardet {9-Spades}{5-Spades}{8-Diamonds}{j-Spades}{7-Spades}, hvor Ravnsbæk har bydt 13,7k, hvilket bliver mødt af et reraiser fra modstanderen til 43,7k. Ravnsbæk tænker for noget tid inden han caller og må se det meste af hans stack ryge, da modstanderen kan vise {a-Spades}{5-Diamonds}.

Tags: Simon Ravnsbæk