Main Event
Dage:

Pause

[user214299] • Level 14: 1,200-2,400, 300 ante

En kort pause før kampen om at komme i pengene starter!