Main Event
Dage:

Bjarke Hansen dobler efter Battle of the Blinds

[user214299] • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante

Bjarke Hansen har hele dagen klaret over brok ved hans bord, men han har netop doblet efter boblen er sprunget.

Der bliver foldet hele vejen over til Hansen i small blind, som gør det til 7,500. Lauri Varnonen må have mistænkt Hansen for at stjæle, i det han skubber danskeren all-in. Hansen kalder med det samme og kan lide, hvad han ser:

Hansen: {a-}{j-}
Varonen: {a-}{3-}

Boardet gør intet ondt imod Bjarke Hansen, som nu er i 145,000.

Tags: Bjarke HansenLauri Varonen