Main Event
Dage:

Mickey nede i 7K!

[user214299] • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante

Et all-in fra Mickey Petersen blev kaldt af en spiller på knappen. Mickey havde modstanderen dække, men var også langt bagud ved show-down:

Mickey: {j-}{10-}
Mod: {j-}{j-}

Boardet kommer {3-}{5-}{q-}{q-}{4-}, og sender Mickey Petersen ned i 7,000 chips, hvilket ikke er meget mere end én big blind.

Tags: Mickey Petersen