Main Event
Dage:

Stort bluff fra Sasuke?

[user214299] • Level 15: 1,500-3,000, 400 ante

Vi ankommer til bordet, hvor Jacob 'Sasuke' Rasmussen lige har lavet et 5-bet til 85,000 imod Ghattas Kortas. Den bliver kaldt af Kortas, og floppet kommer {7-Clubs}{8-Diamonds}{7-Hearts}.

Sasuke er 'first-to-act' og better efter en længere tænkepause 50,000 ud i potten. Det sender Kortas ud i en endnu længere tænkepause, men svenskeren ender med at folde.

Sasuke vender {2-Clubs} og Kortas må føle, at han sad med den bedste hånd.

Tags: Ghattas KortasJacob RasmussenSasuke