Main Event
Dage:

Bjarke misser monsterdraw

[user145402] • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante

Bjarke Hansen raiser 11k ind i blinds. Stig Christensen og Steve O'Dwyer caller begge fra deres blinds og floppet kommer {5-Diamonds}{4-Clubs}{7-Clubs}. O'Dwyer byder 22k ud i potten og får et call fra Bjarke mens Stig folder. Turn kommer {q-Spades} og begge spillere checker. River lander {2-Spades} og begge spillere checker endnu engang.

Vi fik desværre ikke O'Dwyers hånd med, men det var nok til at slå Bjarkes {8-Clubs}{9-Clubs}. Bjarke siger bagefter til O'Dwyer at det var godt han ikke raisede floppet, hvortil O'Dwyer svarer at Bjarke i så fald ville have doblet ham op.

Tags: Bjarke HansenRyan O'Dwyer