Main Event
Dage:

Mads Wissing ude

[user145402] • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante

Mads Wissing er desværre lige røget i en hånd, hvor han får sine sidste chips ind med {10-Clubs}{q-Clubs} imod {k-Diamonds}{j-Spades}. Wissing rammer godt floppet {4-Spades}{10-Spades}{q-Spades}, men desværre kommer {9-Spades} ind på floppet. Wissing skal dermed bruge endnu en {q-} eller {10-} for at overleve årets EPT København. River er desværre {4-Diamonds} og Wissing ender på en 27. plads.

Tags: Mads Wissing.