Main Event
Dage:

Sasuke og Jeppsson i totterne på hinanden!

[user214299] • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante

Der er nordisk clash på Jacob 'Sasuke' Rasmussens bord. Første hånd ankommer vi ved {6-Hearts}{q-Hearts}{4-Diamonds}{2-Spades}-boardet, hvor der ligger 38,000 i potten. Henrik Jeppsson better 16,000, Sasuke re-raiser til 45,000 i small blind og svenskeren kalder. På riveren lander {9-Clubs}, og Sasuke better 57,000 ud i potten. Svenskeren tænker over tingene i 6-7 minutter, men ender til sidst med at folde meget modvilligt.

Men herefter var det svenskeren tur til at vinde en stor pot mod danskeren. Det starter pre-flop med et bet på 15,000 fra Jeppsson. Sasuke kalder, og floppet kommer {2-Spades}{3-Spades}{j-Hearts}. Jeppsson better igen 15,000, og Sasuke kalder ligeledes igen. Turn er {q-Diamonds}, og svenskeren continue-better til 40,000. Sasuke kalder igen.

På riveren falder {6-Diamonds}, og denne gang checker svenskeren. Sasuke får et godt kig på sin modstander, inden han skubber en stor bunke blå chips mod midten, som har Jeppsson dækket. Men svenskeren kalder med det samme, og slår Sasukes {a-}{q-} med {j-}{j-}.

Jeppsson dobler dermed sine 105,000.

Tags: Henrik JeppssonJacob DamgaardSasuke