Main Event
Dage:

Sasuke dobler Tureniec

[user145402] • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante

Michael Tureniec og Sasuke kommer all-in preflop med {6-Hearts}{6-Clubs} og {k-Spades}{j-Hearts}.
Floppet slår {10-Diamonds}{7-Clubs}{3-Hearts} og er ingen hjælp for Sasuke. Han samler dog nogle flere outs op da {q-Hearts} rammer på turn. River er dog {2-Hearts} og Sasuke må overlade 238k af hans stack til Tureniec

Tags: Jacob RasmussenSasukeMichael Tureniec