Main Event
Dage:

Bjarke Hansen godt fra start

[user145402] • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Bjarke Hansen raiser til 17,5k og bliver kaldt af big blind. Floppet slår {j-Diamonds}{4-Diamonds}{a-Spades} og efter et check fra big blind byder Bjarke 14,k ud i potten som big blind vælger at betale. Turn slår {7-Spades} og efter der igen bliver checket til ham vælger Bjarke at fyre et bet på 34,5k afsted, hvilket big blind denne gang vælger at folde til.

Tags: Bjarke HansenMetalMania