Main Event
Dage:

Månson badbeatet af Tureniec

[user145402] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Alexander Månson lavede et fremragende call preflop, da han fanger Michael Tureniecs {10-Spades}{7-Spades} med {a-Diamonds}{10-Hearts}. Floppet {k-Spades} {9-Spades}{j-Hearts} giver Tureniec en masse outs. Turn {3-Hearts} er ingen hjælp til svenskeren, som nu er nede på spar og 7'ere for at holde sig i live. River er en klam {7-Diamonds} og Månson må se en stor del af hans stack gå til Tureniec.

Tags: Alexander MånsonMichael Tureniec