Main Event
Dage:

Månson fanger Sasuke

[user214299] • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Jacob 'Sasuke' Rasmussen better 20,000, og bliver kaldt af Alexander Månson i small blind. De to danskere er heads-up, og skal tage stilling til {7-Clubs}{7-Spades}{9-Hearts}-floppet. Begge spillere checker.

Turn: {a-Diamonds} - Månson checker igen, men denne gang better Sasuke 28,000. Månson kalder.

River: {6-Diamonds} - Månson checker igen og Sasuke byder nu 100,000 ud i potten. Månson sukker, men finder alligevel et call frem, og har ikke meget at sukke over, når kortene vendes:

Sasuke: {q-Hearts}{j-Hearts}
Månson: {a-Clubs}{j-Clubs}

Tags: Alexander MånsonJacob RasmussenSasuke