Main Event
Dage:

Månson dobler Gerasimos Deres og sender sig selv i knæ

[user214299] • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Nu har vi to danske short stacks ved det ene bord. Jacob 'Sasuke' Rasmussen og nu også Alexander Månson. Sidstnævnte tabte en stor del af sin stack for få minutter siden.

Månson better fra late position til 22,000. Keld Volquardsen kalder, men Gerasimos Deres går all-in. Månson beder om et chipcount, og vælger at kalde svenskeren. Et skidt call for danskeren:

Deres: {q-Clubs}{q-Diamonds}
Månson: {7-Clubs}{7-Spades}

{8-Spades}{k-Spades}{9-Spades}-floppet giver dog lidt håb for danskeren, men {9-Diamonds} og {3-Hearts} på turn og river slukker det håb, og Deres dobler sine 240,000, hvilket efterlader Månson med ca. 120,000.

Tags: Alexander MånsonGerasimos Deres