Main Event
Dage:

Månson dobler gennem Tureniec

[user145402] • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Alexander Månson får hans sidste 200.000 ind mod Michael Tureniec. Månson kan vise {a-Diamonds}{a-Hearts} og er godt inde for en dobling imod Tureniecs {k-Hearts}{q-Hearts}.
Floppet {2-Clubs}{k-Diamonds}{9-Diamonds} giver noget spænding, men turn og river er heldigvis {8-Hearts}{8-Spades} og Månson for en veltrængt dobling.

Tags: Alexander MånsonMichael Tureniec