Main Event
Dage:

Pause!

[user214299] • Level 20: 5,000-10,000, 1,000 ante

Vi er nået slutningen på Level 20, og spillerne er nu på 15-minutters pause.