Main Event
Dage:

Bjarke Hansen fremprovokerer Van Alphan bluff

[user214299] • Level 21: 6,000-12,000, 1,000 ante

Bjarke Hansen fortsætter sin stærke form på Casino Copenhagen.

Han better 35,000 fra late position, og bliver kaldt af Niels Van Alphan i small blind. Flop kommer {6-Clubs}{q-Clubs}{a-Hearts}, Van Alphan checker og Hansen skyder 38,000 i puljen. Kald fra Van Alphan. Begge spillere checker turnkortet {3-Hearts}, og riveren kommer {4-Spades}.

Denne gang tager Van Alphan styringen og better 100,000 ud i potten. Snap-call fra Hansen som sidder med {a-Spades}{8-Clubs}, og dermed tager Van Alphan i en konge-høj bluff.

Tags: Bjarke HansenNiels Van Alphan