Main Event
Dage:

Hansen dobler Hudson

[user214299] • Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante

Bjarke Hansen better 45,000 i late position. Spencer Hudson går all-in i small blind for 195,000 og Hansen kalder:

Hansen: {k-Clubs}{10-Hearts}
Hudson: {a-Spades}{a-Diamonds}

Boardet løber {8-Spades}{8-Diamonds}{k-Diamonds}{j-Diamonds}{3-Clubs}, og Hansen dobler amerikaneren.

Tags: Bjarke HansenSpencer Hudson