Main Event
Dage:

Ravn slår Hudson ud

[user145402] • Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante

Spencer Hudson raiser til 40.000 og bliver reraiset af Aage Ravn til 110.000. Hudson går hurtigt allin og bliver snapcallet af norske Aage Ravn.

Hudson er godt inde for en dobling med sine 385.000 chips med {j-Clubs}{j-Diamonds} imod Ravns {10-Diamonds}{a-Spades}.
Floppet {9-Spades}{5-Diamonds}{2-Hearts} ser godt ud for Hudson. Turn vender dog det hele da {a-Hearts} dukker op. Hudson skal nu bruge en af de to resterende knægte i decket for at overleve. River er dog {8-Spades} og Hudson må se sig slået på 8. pladsen mens Aage Ravn nu har passeret 3 millioner i chips.

Tags: Aage RavnSpencer Hudson