Main Event
Dage:

Hansen oppe mod esser

[user145402] • Level 23: 10,000-20,000, 3,000 ante

Niels Van Alphen går allin fra utg med 421.000 og bliver kaldt af Bjarke Hansen. Bjarke Hansen har {a-Spades}{k-Clubs} og er dårligt inde da Van Alphen kan vende {a-Spades}{k-Clubs}.

Floppet {9-Diamonds}{q-Hearts}{7-Spades} er ingen hjælp for Bjarke. Turn {k-Hearts} skaber spænding, men river kommer desværre med {3-Hearts} og Bjarke må se hans stack formindskes med 421.000.

Tags: Bjarke HansenNiels Van Alphen