Main Event
Dage:

Van Alphen dobler

[user145402] • Level 24: 12,000-24,000, 3,000 ante

Mickey Petersen raiser til 50.000 og møder et reraiser til 125.000 af Aage Ravn. Niels Van Alphen går allin for i alt 528.000. Mickey folder hurtigt og efter noget tid bliver han kaldt af Aage Ravn.

Van Alphen kan vise endnu en monsterhånd i form af {k-Hearts}{k-Clubs} og er gode inde for endnu en dobling da Aage Ravn kan vise {2-Diamonds}{2-Spades}.

Floppet {9-Hearts}{k-Spades}{a-Spades} giver Van Alphen en favorabel føring med et set i konger. Turn {6-Spades} skaber dog spænding da endnu en spar kan sende Van Alphen på railen. Da river {8-Hearts} bliver vendt kan Van Alphen dog ånde lettet op og se hans stack komme over 1 million for første gang i turneringen.

Tags: Niels Van AlphenMickey PetersenAage Ravn