Main Event
Dage:

Bjarke tager stor pot fra Ravn!

[user214299] • Level 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Bjarke Hansen better 80,000 fra UTG, og der bliver foldet hele vejen over til Aage Ravn, som 3-better til 180,000 i big blind. Hansen kalder, og vi får glæde af et flop:

{8-Diamonds}{2-Hearts}{k-Diamonds} - Ravn fortsætter med at kontrollere potten, og better 200,000 ud. Hansen kalder.

Turn: {a-Hearts} - Igen better Ravn ud, denne gang 300,000. Hansen kalder igen.

River: {3-Hearts} - Ravn gør klar til endnu et bet, men ender i stedet med at checke. Den er Hansen med på og vender {k-Spades}{j-Hearts}, som dermed giver danskeren et højere par end Ravns {9-Spades}{8-Spades}.

Tags: Bjarke HansenAage Ravn