Main Event
Dage:

Neuville dobler gennem Mickey

[user145402] • Level 26: 20,000-40,000, 5,000 ante

Pierre Neuville er shortstack og raiser til 80.000 fra utg. Action kommer om til Mickey i bigblind, som sætter en stor stack 25.000 chips ind og dermed sætter Neuville allin. Neuville er godt inde for en dobling med {k-Hearts}{k-Diamonds} imod Mickeys {a-Clubs}{10-Clubs}.

Floppet {k-Clubs}{10-Clubs}{k-Spades} giver Neuville quads og Mickey er efterladt til et royaldraw. Turn {6-Spades} og river {10-Spades} sender Neuville i en tiltrængt dobling.

Tags: Mickey PetersenPierre Neuville