Main Event
Dage:

Neuville presser Bjarke af

[user145402] • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante

Bjarke Hansen caller et raise fra 125.000 fra Pierre Neuville.
Floppet slår {6-Hearts}{7-Hearts}{10-Diamonds} og Neuville checkraiser nu et bet på 150.000 fra Bjarke til 405.000, som Bjarke caller.
Turn slår {5-Diamonds} og Neuville fyrer nu et bet på 1 million afsted, hvilket får Bjarke til at folde.

Tags: Bjarke HansenPierre Neuville